ΣΤΑΛ

Η επιχείρηση Γκουγκουστάμος Δ. ΕΠΕ δραστηριοποιείται στα Τρίκαλα από το 1996. Πρόκειται για ένα χυτήριο χάλυβα, χωρητικότητας 300 τόνων προϊόντων χύτευσης, για την παραγωγή κυρίως των προϊόντων χύτευσης όλων των ειδών χυτοσιδήρου, όλκιμου σιδήρου κλπ.

Το φάσμα εργασιών του χυτηρίου καλύπτει τον κατασκευαστικό, επισκευαστικό και τον τομέα της συντήρησης βιομηχανικών μονάδων. Παράλληλα, η εταιρία δραστηριοποιείται στην κατασκευή ανταλλακτικών για τη βιομηχανία θραύσης υλικών.

Η Γκουγκουστάμος Δ. ΕΠΕ είναι μια πολύ μικρή επιχείρηση, που απασχολεί 4 άτομα με μεγάλη επιστημονική και τεχνική εμπειρία στον κατασκευαστικό και βιομηχανικό κλάδο.

Το χυτήριο είναι στελεχωμένο πλήρως με έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και αποτελείται από τα εξής τμήματα:

  • Τμήμα Αποθήκευσης- Προετοιμασίας Πρώτων Υλών
  • Τμήμα Τήξης-Χύτευσης
  • Τμήμα Τύπωσης-Παραγωγής Καλουπιών
  • Τμήμα Αναγέννησης Άμμου
  • Τμήμα Καθαρισμού-Επιφανειακής Κατεργασίας Χυτών
  • Τμήμα Παραγωγής Καρδιών
  • Τμήμα Θερμικών Κατεργασιών Χάλυβα
  • Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου
  • Εξοπλισμός Χυτηρίου

Εκτύπωση  

EUdevFUND el